СОМАТОИНЖЕНЕРИНГ ООД

Фирма Соматоинженеринг ООД е строителна компания с натрупан дългогодишен опит и много реализирани обекти. Главна цел на фирмата е високо ниво на компетентност и отговорност, високо качество на работа, предлагаща конкурентни продукти и услуги.

За нас най-важни са дълготрайните отношения, базирани на професионализъм и лоялност, които са гаранция за успех и стабилно развитие. Наш постоянен стремеж е да бъдем максимално адаптивни към динамично променящите се условия на пазара за недвижими имоти и да предлагаме адекватни решения за нуждите на нашите клиенти.

История на фирмата

Фирма Соматоинженеринг ООД е създадена през 2007 г., като поставя начало на своята активна строително-инвестиционна дейност през 2011 г. Компанията е ориентирана към проектиране, строитество и довършване на жилищни, промишлени и търговски обекти и всички съоражения към тях. Ние съдействаме на нашите клиенти с целия си капацитет за въвеждането на обектите в експлоатация. Гордеем се с изградените във времето стабилни партньорства със специалисти и инженери в строителния сектор. Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя и притежава Удостоверения №1 ТV-013334

Във фирмата работят утвърдени специалисти в строителството, финансите, маркетинга и мениджмънта. Персонала във фирмата включва:​

Компанията поощрява служителите си да бъдат креативни, отговорни и целеустремени. Насърчава екипния подход и професионализма в работата на всички нива.

Механизация​

За обезпечаване навременното и качествено изпълнение на строителните процеси фирма – СОМАТОИНЖЕНЕРИНГ  разполага със собствена материално-техническа база, която включва:

Сомато Инженеринг ООД

ул. Катунско шосе 36, град Асеновград (околовръстен път)
Телефони:
Имейл: