Складова база с административна част и шоурум за мебели

Сградата се състои от складова част и административна част. Административната част се състои се от шоурум и офиси, без сутерен . Складовата част е едноетажна, а административната сграда е триетажна. Предвижда се етапност на строителството – складовата част ще бъде изградена на първи етап, а административната част на втори етап.


Републикански път II 86 ,,Пловдив-Aсеновград-Смолян’’