Жилищна сграда ул.Опълченска

Сградата се състои от жилищна част, търговски обект и медицински кабинет.
Търговският обект е на две нива – първо ниво на кота 0.00 – търговска площ и второ ниво на кота -2.80 – склад и съблекалня, тоалетна за персонала. До второто ниво се достига посредством монолитна стълба. Медицинският кабинет е на две нива – първо ниво на кота 0.00 – медицински кабинет и приемна и второ ниво на кота -2.80 – склад и съблекалня и тоалетна. До второто ниво се достига посредством монолитна стълба.
Жилищна част се състои от десет броя жилища, таванско помещение и склад на партерно ниво.
Входовете за търговския обект и медицинския кабинет е от изток(от към улицата), а за жилищната част от север, от към вътрешен двор.
Предвидено е паркиране за дванадесет автомобила в рамките на имота, във вътрешния двор, обслужващи дванадесет броя самостоятелни обекта : търговски обект, медицински кабинет и десет апартамента(жилища).
Жилищната част е със самостоятелен вход, самостоятелно двураменно монолитно стълбище, осветено от фасадата и асансьор

гр. Асеновград, ул. Опълченска