Жилищна сграда ул. И.Макариополски

Сградата е разделена на търговска и жилищна част със сутерен.
Жилищна част се състои от четири броя жилища(апартаменти) и едно ателие. Търговската част е търговски обект на две нива – първо ниво на кота 0.00(партер) – търговска площ и wc за персонала и второ ниво на кота +3.43 – склад и тоалетна за персонала. До второто ниво се достига посредством монолитна еднораменна стълба. Входът за търговския обект е от към улицата, а за жилищната част от юг, от към вътрешен двор. Жилищната част е със самостоятелен вход, самостоятелно двураменно монолитно стълбище и асансьор.
Предвидено е паркиране за седем автомобила в рамките на имота

гр. Асеновград, ул. Иларион Макариополски